Om oss

Sandefjord Frivilligsentral

Besøksadresse: Stockflethsgt. 6-8, Sandefjord. 

Åpningstid: 08:00 - 15:30 

Tlf.: 960 95 181

Sandefjord Frivilligsentral startet i 1967 som "Helse og Velferdssentralen" for å organisere velferdsarbeid for eldre i Sandefjord og Sandar kommune. Organisasjonen ble derimot til "Frivilligsentralen Sandefjord" i 1996, i sammenheng med en større nasjonal satsning på frivillig arbeid generelt. I 2009 skiftet vi navn til Sandefjord Frivilligsentral og fikk ny logo. Tjenestene våre er et supplement til de offentlige lovpålagte tjenestene hos kommunen.

Formålet med sentralen er å være en initiativtager for samfunnsnyttig arbeid.

Vi har som mål å være en paraplyorganisasjon for frivillige i byen; et kontaktpunkt for frivillig virke og kulturelt mangfold. Vi jobber for å bidra til å bedre folks livssituasjon gjennom frivillig innsats, uavhengig av alder, religion, politikk og etnisk tilhørighet. Dessuten ønsker vi å sikre en god organisering som utløser frivillighet blant alle aldersgrupper og at våre lokaler skal invitere til en god møteplass mellom mennesker fra alle generasjoner.

Den nye logoen fra 2009 representerer at vi setter de frivillige i sentrum. Ett av våre motto er "Det du kan er det vi trenger". For oss er det viktig at du kommer som du er og bidrar med det du selv ønsker. Vi ønsker å tilby et frodig frivillig fellesskap hvor kompetanseheving og motivasjon til mestring tilbys. Ved å sette de frivillige i fokus, har vi som delmål å

  • Gi de frivillige kompetanse som gjør at de blir trygge i den frivillige tjenesten de ønsker å utføre
  • Gi frivillige økt status for den tjenesten de utfører
  • Ivareta de frivillige og stimulere til videre innsats

Samtidig ser vi på viktigheten av samarbeid med andre aktører. Sandefjord Frivilligsentral ønsker å ta initiativ til nye kontakter og videreføre gode samarbeidslinjer til frivillige i byen. Vi vil samarbeide med lokale og sentrale aktører på frivillighetsfeltet, og ønsker å utvikle gode nettverk og samarbeidsstrategier med ulike organisasjoner, næringslivet, private aktører og Sandefjord kommune.

 
Vi i Frivilligsentralen vil takke alle frivillige som gjør en så fantastisk frivillig tjeneste hos oss. Dere møter opp med et stort engasjement, iver og er svært dyktige i den frivillige tjenesten dere utfører.
TUSEN TAKK!

2024 © Sandefjord frivilligsentral