Ansatte

Daglig leder 

Gaute Dalastøyl Jensen 100%

Epost: leder@sandefjord.frivilligsentral.no

Telefon: 96 09 51 81


Kontormedarbeider - Ansvar for oppfølging av Transporttjenesten

Mette Hanche 40%

Epost: post@sandefjord.frivilligsentral.no

Telefon: 96 09 51 81


Barn, ungdom og aktivitet (BUA)

Prosjektkoordinator Roar Fjeldbo 40%

Epost: roar.fjeldbo@sandefjord.kommune.no 

Telefon: 96 09 51 82

Nettside: www.bua.no 


Prosjektkonsulent Hege M. Fløtre Syversen 40%

E-post: hege.m.flotre.syversen@sandefjord.kommune.no 

Telefon: 96095182

Nettside: www.bua.no 


Flyktningguide-koordinator

Prosjektkonsulent Annemarie Aagaard 40%

Epost: flyktningeguide@sandefjord.frivilligsentral.no

Telefon: 96 09 51 83


Home-Start Familiekontakten

Prosjektkonsulent Eve Unneberg 50%

Epost: homestart.familiekontakten@sandefjord.kommune.no

Telefon: 46 80 43 15

2024 © Sandefjord frivilligsentral