Vi trenger flere frivillige til vårt flerkulturelt arbeid

Vi trenger flere frivillige til vårt flerkulturelt arbeid for å integrere flyktninger som er bosatt i Sandefjord kommune. 

Som frivillig kan du bidra til god integrering og bedre nærmiljøer både for flyktninger og innvandrere som er bosatt i Sandefjord kommune. Først og fremst trenger flyktningene en venn, en guide, språktrening og noe å gjøre på fritiden.

Eksempler på frivillig arbeid for flyktninger:

  • være flyktningguide
  • gi språktrening eller leksehjelp
  • være en venn eller en god nabo
  • invitere til sosiale arrangementer og aktiviteter
  • invitere på middag eller en kopp te
  • bidra til at flyktningene føler seg inkludert i nærmiljøet
  • inkludere flyktninger i fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter i lokalsamfunnet
  • gi informasjon og veiledning om det norske samfunnet


Om du er interessert er det bare å ta kontakt med Jorge, telefon: 96 09 51 83 og e-post: flyktningeguide@sandefjord.frivilligsentral.no 

2020 © Sandefjord frivilligsentral