Flyktningguide

Flyktningguide i Sandefjord er en viktig veiviser inn i samfunnet.

Flyktningguide og innflytterkontakt i Sandefjord er en viktig veiviser inn i samfunnet. Men aller viktigst: Et medmenneske, en å stole på og støtte seg på i en krevende etableringsfase. For flyktningen er dette en unik mulighet til å få et nettverk i nærmiljøet sitt, lære om den norske kulturen og praktisere språket. For den frivillige er det en anledning til å bli kjent med en annen kultur og få innsikt i en annen persons historie og bakgrunn.

Hva gjør en flyktningguide?

  • En flyktningguide hjelper flyktninger som er bosatt i Sandefjord til å bli bedre kjent med vår kultur.
  • Du bestemmer selv om du vil være flyktningeguide for en enslig kvinne, mann eller en stor barnefamilie.
  • Du bestemmer selv hvilke aktiviteter dere skal gjøre sammen. Det viktigste er at dere snakker norsk sammen og trives sammen. Det kan for eksempel være å gå på tur, kafébesøk, biblioteket, fotballkamp, konsert, kino eller lage mat sammen.

Hvor ofte møtes dere?

  • Dere bestemmer selv når og hvor dere skal møtes, men vi anbefaler jevnlige møter, ca 1-2 timer pr uke eller et lengre møte en gang i måneden.
  • Oppdraget varer i 6-12 måneder men kan også avsluttes tidligere hvis ønskelig.
  • Frivilligsentralen arrangerer det første møtet mellom dere. De neste møtene avtaler dere selv.

Hvem kan bli flyktningguide?

  • Er du en norsktalende person som liker å bli kjent med nye mennesker, da kan du bli flyktningguide.
  • Frivilligsentralen gir nødvendig informasjon om oppdraget før du går i gang og du får også oppfølging underveis.


Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!


2024 © Sandefjord frivilligsentral