Styret

Leder: 
Vidar Andersen

Nestleder:
Sidsel Kristiansen

Styremedlemmer:
Sverre Lilloe

Bodil Longvastøl

Tom Henning Hansen

Mona A Nomme

Varamedlemmer:
Bjørn Solberg

Nils Erik Grøterud

Politiske representanter:
Bror Lennart Mentzoni (KRF)

Cathrine Bjørn Olsen (H)

Administrasjonen:
Hanne Elisabeth Fevang
Sosiale media

2021 © Sandefjord frivilligsentral