Frivilligprisen

Frivilligprisen ble første gang delt ut 1998.
Prisen deles ut til en person eller gruppe som med sin frivillige innsats bedrer livskvaliteten for andre, og som gjennom sitt frivillige arbeid utmerker seg på en positiv måte.

Frivilligprisen er de siste årene delt ut under kommunens arrangement Speil på Hjertnes. Prisen er glasskunst fra den lokale kunstneren Irene Harvik, diplom og blomster.

Tidligere prisvinnere:

 • 1998: Inger Solberg/Ester Bostrøm
 • 1999: Egil Andersen
 • 2000: Sanitetsforeningene i Sandefjord
 • 2001: Solveig Furre
 • 2002: Unni Matsen
 • 2003: Maria V Larsen
 • 2004: Tor Strand
 • 2005: Sverre Hynne
 • 2006: Åge Thorkilsen
 • 2007: Gerd Brattås
 • 2008: Charlotte Tveitan
 • 2009: Astrid Standal Frednes
 • 2010: Ikke delt ut
 • 2011: Karin Breiland og Louise Ringdal
 • 2012: Britt Haugen Gogstad
 • 2013: Aslaug Ellefsen
 • 2014: Ragnar Klavenes
 • 2015: Brit Lyngstad
 • 2016: Wenche Hansen Just
 • 2017: Kjell Atle Kjønnø
 • 2018: Transporten ved Sandefjord Frivilligsentral
 • 2019: Åse Lise Rød
 • 2020: Aksel Røste
 • 2021: Sammensenteret Sandefjord 
 • 2022: Tale Haugan 
2024 © Sandefjord frivilligsentral