Frivilligprisen

Frivilligprisen ble første gang delt ut 1998.
Prisen deles ut til en person eller gruppe som med sin frivillige innsats bedrer livskvaliteten for andre, og som gjennom sitt frivillige arbeid utmerker seg på en positiv måte.

Frivilligprisen er de siste årene delt ut under kommunens arrangement Speil på Hjertnes. Prisen er glasskunst fra den lokale kunstneren Irene Harvik, diplom og blomster.

Tidligere prisvinnere:

1998: Inger Solberg/Ester Bostrøm
1999: Egil Andersen
2000: Sanitetsforeningene i Sandefjord
2001: Solveig Furre
2002: Unni Matsen
2003: Maria V Larsen
2004: Tor Strand
2005: Sverre Hynne
2006: Åge Thorkilsen
2007: Gerd Brattås
2008: Charlotte Tveitan
2009: Astrid Standal Frednes
2010: Ikke delt ut
2011: Karin Breiland og Louise Ringdal
2012: Britt Haugen Gogstad
2013: Aslaug Ellefsen
2014: Ragnar Klavenes
2015: Brit Lyngstad
2016: Wenche Hansen Just
2017: Kjell Atle Kjønnø
2018: Transporten ved Sandefjord Frivilligsentral

2020 © Sandefjord frivilligsentral