Styret i Sandefjord frivilligsentral

Styret i Sandefjord frivilligsentral trenger nye medlemmer hvert år

Aldersgruppe: For alle

Nåværende styre består av 8 medlemmer og er valgt på generalforsamlingen 14.mars 2023. Styret har jevnlige møter gjennom året hvor det diskuteres strategi, handlingsplaner, økonomi og aktivitet for å sikre best mulig drift av sentralen. Daglig leder rapporterer til styret, deltar på styremøtene og forbereder saker. 

Har du erfaring og interesse for organisasjonsutvikling, strategi, økonomi eller annet kan dette vervet passe for deg. Ta kontakt med oss for en nærmere prat.

2024 © Sandefjord frivilligsentral