Ringevenn for nyankomne flyktninger

Tilbud om ringevenn på arabisk eller kurdisk språk

Som nyankommen flyktning uten norskkunnskaper kan det selvsagt være en krevende tid med masse spørsmål, det kan være vanskelig å få svar på. Derfor har vi startet opp tilbudet om Ringevenn.

En ringevenn er en frivillig som snakker samme språk som flyktningen. Vanligvis er den frivillige selv kommet til Norge som flyktning og kan hjelpe med å svare på hverdagslige spørsmål, dele erfaringer og fungere som støtteperson i den vanskelige oppstartsfasen.

Akkurat nå har vi ringevenner som snakker arabisk, kurmanji og sorani, men vi ønsker fremover også å kunne tilby ringevenner som snakker tigrinja, pasjto, dari og swahili.

Har du erfaring med å være ny i Norge og snakker et av ovenstående språk? Da hører vi veldig gjerne fra deg!


2024 © Sandefjord frivilligsentral