Lyttevenn (Avlyst)

Grunnet smittesituasjon er aktiviteten satt på vent inntil videre.

LYTTEVENN

Tilbudet om lyttevenn skal bidra til å øke integrering i samfunnet og er tilbudt til barn i alderen 8 – 13 år på Byskolen. På skolen går elever som er nye i Norge for å lære norsk. En lyttevenn:

  • sitter sammen med en elev, én til én, og lytter mens eleven leser
  • forklarer ord som er vanskelige
  • gjør at det blir lettere å lære å snakke og lese norsk

Elevene synes det er trygt og godt å få sitte alene sammen med en voksen når de leser. Tilbudet er veldig populært både hos elever og lærere.

Hvor: Byskolen, Sandefjord
Når: Ca. 1 -2 timer, 1 eller 2 ganger i uka

Sosiale media

2021 © Sandefjord frivilligsentral