Gratis utlån av fritidsutstyr til skolene

Dette er et spesifikt tilbud til lærerne ved skolene i Sandefjord

Ikke la noen av dine elever miste aktiviteter i skolens regi på grunn av manglende utstyr.

BUA - Sandefjord 

Åpent onsdag og fredag fra 13:00 - 16:00

Adressen er: Stockflethsgate 28.

Vi anmoder skolene om ikke å "bestille" flere artikler enn de har bruk for på aktiviteten.

Booking og eventuelle spørsmål kan sendes på e-post til: roar.fjeldbo@sandefjord.kommune.no 

Send

2024 © Sandefjord frivilligsentral