Babybesøk

Babybesøk gir personer med demens økt livskvalitet.

Dette er en aktivitet som skaper livsglede i møte mellom generasjoner.

Har du lyst til å bli besøksbaby?

2020 © Sandefjord frivilligsentral