Takk til Sparebankstiftelsen DNB skal Utlånsentralen tilbud utvides i 2021

Sandefjord frivilligsentral har fått 200.000 kroner i støtte til utvidelse av utlånssentralen, ihht søknad, fra Sparebankstiftelsen DNB!

Tusen hjertelig takk til Sparebankstiftelsen DNB! som har innvilget NOK 200 000 i støtte til utvidelse av utlånssentralen. 

I samarbeid med Sandefjord Turistforeningen, vil prosjektet  bidra til at flere barn, ungdom og unge voksne, uavhengig av sosiale situasjon, skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og friluftsaktiviteter. Så lenge har vært ordningen kun tilgjengelig for enkeltpersoner og familier (siden 2016) og til skoleklasser (siden 2019) med å inkludere et samarbeid med Sandefjord Turistforeningen, kan vi øke effekten til eksisterende målgruppene, men også nå ut til disse som deltar i organiserte aktiviteter i regi av Sandefjord Turistforeningen. Det blir en vinn-vinn-situasjon for begge organisasjoner og for potensielle brukere for å delta i friluftsaktiviteter.

Vi gleder oss til å begynner å jobbe med utvidelse av utlånsentralen i 2021. 

Sosiale media

2021 © Sandefjord frivilligsentral