Sandefjord Frivilligsentral blir ambassadør i Globale Sandefjord

Sandefjord Frivilligsentral blir ambassadør i Globale Sandefjord

Vi er en initiativtager for samfunnsnyttig arbeid. Vi har som mål å være en paraplyorganisasjon for frivillige i byen; et kontaktpunkt for frivillig virke og kulturelt mangfold. De jobber for å bidra til å bedre folks livssituasjon gjennom frivillig innsats, uavhengig av alder, religion, politikk og etnisk tilhørighet.

Sandefjord frivilligsentral har flerkulturelt arbeid som et av sine satsningsområder siden 2004 og har bidratt til integrering av innvandrere gjennom flyktningeguide prosjektet og med å skape flerkulturelle aktiviteter og møteplasser for innbyggere i Sandefjord

Som ambassadør i Globale Sandefjord, vil vi stimulere minoritetsbefolkningen deltakelse i samfunnsliv gjennom aktiv deltagelse i frivillige organisasjoner og økning av mangfold i lag og organisasjoner og med dette bidrar til inkludering i det lokale samfunnet gjennom frivilligheten.

Vi vil bidra med å flytte innvandrere fra målgruppen i sine aktiviteter for integrering og inkludering til innbyggere som kan delta, bidra og lede aktiviteter i organisasjoner. Og med dette bidrar frivilligheten med å bygge kompetanse og med å skape et nettverk som innbyggere med minoritetsbakgrunn kan ta med seg videre til arbeidslivet.

#inkluderinggjennomfrivilligheten #mangfoldgirstyrke #møtemellommennesker

2024 © Sandefjord frivilligsentral