Torsdag 22 Oktober
kl. 17:30 - 20:00 Grunnkurs i organisasjons- og prosjektarbeid i frivillige organisasjoner Sandefjord frivilligsentral

Sandefjord Frivilligsentral vil bidra til inkludering personer med innvandrerbakgrunn i Sandefjord i de lokale lag- og organisasjoner i Sandefjord gjennom felleskap, tillit og tilhørighet for innvandrere og øvrig befolkningen.

Program.

  • Torsdag 15. oktober - Inkludering gjennom frivilligheten - inspirasjonsdag
  • Torsdag 22. oktober - Etablering av frivillige organisasjoner – Del 1
  • Torsdag 29. oktober - Etablering av frivillige organisasjoner – Del 2
  • Torsdag 05. november – Prosjekt arbeid i frivillige organisasjoner

Kurs begynner kl. 17:30 og varer til kl. 20.00. det blir lett servering under pausen. Det er forventet at deltagere fullfører alle fire kurs.

Detaljert informasjon om innholdet sendes etter påmelding. 

Vi følger smittevernreglene og det er begrenset antall plasser og ber derfor om påmelding via: flyktningeguide@sandefjord.frivilligsentral.no, eller SMS til telefon: 96 09 51 83.


Fra innvandrer til innbygger - Inkludering gjennom frivilligheten

2020 © Sandefjord frivilligsentral