#Utlånssentral til grunnskolene

Er et tilbud til lærerne i grunnskolen i Sandefjord. Ikke la noen av dine elever miste aktiviteter i skolens regi på grunn av manglende utstyr.
2019 © Sandefjord frivilligsentral