PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Flyktningeguide

Flyktningeguide og Flerkulturell besøksvenn

Kunne du tenke deg å bli kjent med et menneske som gir deg et nytt perspektiv på hverdagen din? Da er kanskje det å være en frivillig flyktningeguide noe du kan få mye glede av, hjelpe en flyktning med å bli integrert inn i det norske samfunn.

Hva gjør en flyktningeguide?

Gå på tur, gjøre lekser, spise et måltid sammen, eller se fotball på tv osv.
En flyktningeguide bruker ca. 2 timer i uken, vanligvis 9-12 måneder sammen med den person som nylig er gitt oppholdstilaltelse og er bosatt i Sandefjord kommune.

Oppgaven til en flyktningeguide er::

  • Orientere flyktning om samfunnet;
  • Være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk;
  • Fungere som et bindeledd til lokalt miljø slik at integrering går smidigere.

Det viktigste er at både flykting og flyktingguide trives med tiden dere har sammen. Samtidig som guiden forklarer hvordan livet her fungerer, lærer hun eller han selv om en annen kultur.

Møte mellom mennesker

Hvem er Flyktningeguide

En vanlig norsktalende person som er engasjert i nærmiljø...
Du trenger ikke noen spesiell kunnskap eller utdannelse.

Flyktningeguider får en kort opplæring, og blir etter hvert koblet til en flyktning, gjerne med felles fritidsinteresser, yrke, livssituasjon osv...
Flyktningeguider får regelmessig veiledning av Sandefjord Frivilligsentral.

Frivilligsentralen tilbyr også "flerkulturellle besøksvenner" til innvandrere i Norge som ikke deltar i introduksjonsprogrammet.

 Tilbud om innebandy